Regulamin

Regulamin Klubu

1. Wstęp do klubu mają wyłącznie osoby powyżej 21 roku życia.
Udział w imprezie mogą brać tylko osoby dorosłe, które są świadome i wyrażają zgodę dobrowolnie, na wszelkie aktywności seksualne – czyli możesz wszystko, za zgodą innych i nic nie musisz bez Twojej zgody.

– Przed nawiązaniem kontaktu fizycznego musisz uzyskać zgodę drugiej osoby.
– Odmowa drugiej osoby nie może spotkać się z Twoją krytyką czy komentarzami.
– Nie naruszaj granic osobistych drugiej osoby.
– W każdej chwili możesz wycofać się z jakichkolwiek kontaktów bez podawania przyczyny.

2. Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz tj. kamery, aparaty, zegarki smart watch  itp.

3. W cenie biletu udostępniamy wszystkie pomieszczenia oraz całe wyposażenie klubu, ale to nie oznacza żadnej gwarancji kontaktów towarzyskich.

4. Wstęp mają tylko osoby, które są świadome, że spotykamy się, aby dobrze się bawić, niezależnie od formy tych zabaw, dlatego też:
– obowiązuje wzajemny szacunek oraz kultura
nie dopuszcza się uwag i komentarzy dotyczących: wieku, urody, ubioru itp.
– zapraszamy ludzi otwartych z przyjacielskim podejściem do innych, nie szukających problemów tam gdzie ich nie ma
wszelkie nieporozumienia partnerskie zostawcie za drzwiami, nie wnosząc ich do klubu.
– nie dopuszcza się nadużywania alkoholu – osoby, które przekroczą granice swoich możliwości nie zostaną obsłużone

5. Wszystkich obowiązują wysokie standardy dotyczące higieny osobistej.
– przed skorzystaniem z jacuzzi, należy umyć ciało pod prysznicem, a do jacuzzi wchodzimy wyłącznie nago oraz obowiązuje bezwzględny zakaz uprawiania seksu „ z finałem”
– obowiązuje bezwzględny nakaz używania prezerwatyw.
– po zakończonej zabawie pozostawiamy pokoje w stanie jakim zastaliśmy
– ręczniki oraz prezerwatywy należy wyrzucić do odpowiednich pojemników

6. Obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, jest to możliwe w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, sprzedawania i spożywania alkoholu innego, niż zakupiony na barze.

8. Za wszystkie zniszczenia powstałe w Klubie odpowiedzialna jest osoba, która te zniszczenia spowodowała i zostanie ona pociągnięta do odpowiedzialności finansowej.

9. Klub zastrzega sobie możliwość odwołania lub skrócenia imprezy bez podania przyczyny.

10. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim gościom kulturalnej i bezpiecznej imprezy, dlatego:
– obsługa ma prawo wyprosić z imprezy za naganne zachowanie oraz za nie stosowanie się do w/w regulaminu, a w skrajnych przypadkach zakazać wstępu na kolejne imprezy.
– Klub zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia gości bez podania przyczyny.